21 t/m 28 januari 2024

Bid je mee?

Week van Gebed in Dordrecht

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Ook christenen in Dordrecht doen mee aan de Week van gebed. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

Heb God lief... en je naaste als jezelf

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). 

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Activiteiten rond de Week van gebed in Dordrecht

zondag 21 januari

maandag 22 januari

dinsdag 23 januari

woensdag 24 januari

donderdag 25 januari

vrijdag 26 januari

zaterdag 27 januari

zondag 28 januari

 

Met wie kunnen we contact opnemen over de activiteit?
Deze informatie wordt niet gepubliceerd.

 

De Week van gebed voor eenheid  wordt in Dordrecht ondersteund door het Platform Dordtse Kerken, Missie Dordt en Samen Dordt.

info@weekvangebeddordrecht.nl

078 – 2001133

info@weekvangebeddordrecht.nl

078 – 2001133